Tvorba webů, redesign webů, editace, úpravy webů na Wordpressu …

Proč mít stránky?

Internet je moderní, pružně se rozvíjející médium. Pokud ještě váháte, zda má smysl investovat do webových stránek, podívejte se na následující argumenty:
Dohoda - web

 • Počet uživatelů internetu neustále roste.
 • Webové stránky jsou přístupné z celého světa, 24 hodin denně.
 • Webová stránka je asi nejlevnější reklamní plochou (v ideálním případě zdarma a na dobu neurčitou).
 • Webové stránky můžete kdykoli aktualizovat a rozšiřovat.
 • Můžete na ně umístit tolik informací, kolik potřebujete. Vaše informace mohou mít různou podobu (texty, tabulky, obrázky, video, soubory ke stažení…).
 • Webovou adresu si většina lidí zapamatuje mnohem lépe než telefonní číslo.
 • Telefonní čísla a adresy se často mění. Webovou adresu můžete mít na celý život.
 • Díky statistikám máte přehled o počtu návštěvníků Vašich stránek.
 • Díky formulářům můžete komunikovat s uživateli nebo jim nabídnout možnost objednání konkrétního zboží či služeb.
 • Webovou prezentací nic nezkazíte. Minimálně získáte pár zákazníků nebo přátel navíc.

Podklady pro webovou prezentaci

Jak si připravit podklady pro webovou prezentaci

Máte zájem o webovou prezentaci, ale nevíte, jak začít? Následující body by Vám měly poskytnout základní orientaci a zároveň poradit s přípravou podkladů.

Základem každé webové prezentace jsou texty, které mohou být doplněny o obrázky, firemní logo, mapky, tabulky, grafy atd. Důležité je tedy začít s přípravou textů.Prohlížení hotového webu

TEXTY nemusí být hned zpočátku dokonalé, protože je možné je později kdykoli upravit. Spíš je třeba rozdělit text do logických celků. Každý takový celek by měl mít nějaký nadpis. Protože méně bývá více, není většinou třeba psát nějaké romány. Zejména úvodní strana by měla být co nejstručnější. Texty – soubory *.txt, *.doc, *.docx atd.

OBRÁZKY mohou být dodány buď na počítačovém médiu (CD, DVD, případně úschovny na internetu) nejlépe v běžných formátech (*.jpg, *.tif, *.gif, *.png, *.cdr, *.psd apod.), ideální je podklady v digitální podobě zaslat e-mailem. Vzhledem k tomu, že obsah stránek je možné kdykoli měnit, není nutné, aby hned zpočátku byly dodány všechny obrázky, ale je však samozřejmě lepší vybírat z více obrázků. Dokonce i méně kvalitní obrázky je možno použít (leccos se dá upravit nebo vyretušovat).

FIREMNÍ LOGA – platí totéž, co pro obrázky. Ideální jsou ve vektorovém formátu (*.cdr, *.ai, *.eps). Postačí i formát jpg nebo gif.
V případě, že nemáte firemní logo, mohu vytvořit návrhy loga a následně je zrealizovat.

Schémata

Dobře připravené texty nám pomohou rozdělit obsah do jednotlivých celků. Tyto celky je možné umístit na jednotlivé stránky. Je dobré si na zvláštní papír načrtnout schéma, jak mají být jednotlivé stránky provázány. Ze schématu musí být patrné, která stránka je výchozí a na které stránky je možné se z ní dostat.

Pokud si při uvažování o koncepci webových stránek pokládáte otázku: ” Budu na svých stránkách používat rámy nebo ne?”, tak doporučuji NE.

V historickém vývoji webů jsme si pomocí rámů mohli stránku rozdělit na několik samostatných ploch a to buď vodorovně nebo svisle nebo použitím kombinace obojího. Rámy se používali zejména tehdy, pokud jsme chtěli, aby měl uživatel určitou plochu stále na očích. Do tohoto rámu se umisťovaly např. firemní loga, navigační tlačítka apod. Do rámu, který zabíral největší plochu se většinou umísťoval hlavní text. Záleželo jen na vkusu. Stránky je mohly a nemusely obsahovat.

Doporučení – rámy jsou už přežitek a raději je nepoužívat. Zde je zdůvodnění,proč rámy nepoužívat – odkaz.

Vaše prezentace může být také tvořena uceleným systémem, např. redakčním systémem. Zde použijeme ke vzhledu webu CSS a celkové propojení webu databázemi, kde je možné automaticky generovat vzhledově shodné stránky, podle nastavení systému.

Vzhled webu

HOMEPAGE

Zvláštní pozornost by měla být věnována úvodní stránce, které se většinou říká domovská (homepage). Tato stránka by měla být navržena tak, aby:

 • zaujala obsahem i grafickou formou
 • stručně a jednoznačně sdělovala, co je obsahem celého webu
 • byla jakýmsi rozcestníkem na další podřízené stránky

PROHLÍDKA KONKURENČNÍCH WEBŮ

Při přípravě podkladů pro vlastní webovou prezentaci není od věci poohlédnout se i po jiných stránkách s podobnou tématikou. Leccos nás může inspirovat.

Protože více hlav více ví, není na škodu konzultovat své nápady např. s kolegy. Nakonec by měla proběhnout konzultace s tvůrcem webu, který bude stránky vytvářet. Ten by měl navrhnout takové řešení, které bude splňovat požadavky zákazníka a zároveň bude optimální pro použití na internetu.
V případě, že máte vlastní představu o barvách, které chcete mít na svých stránkách (barva pozadí, textu, nadpisů, odkazů atd), je třeba tento požadavek rovněž zahrnout do podkladů. Pokud si svou představou nejste zcela jisti nebo chcete vidět, jak by to vypadalo, kdyby…….. vyzkoušejte si barvy stránky a písma

 

Umístění na internet

Jedna věc je stránky vytvořit, druhá umístit je na veřejně dostupný server, kde je bude moci každý navštívit. Důležité je vědět, že existují 2 možnosti:

a) zřídit si tzv. placenou doménu (většinou s adresou ve tvaru: www.firma.cz) – nebo přípony com, net a jiné zahraniční.  Např. webhosting C4.

b) využít možnost některého poskytovatele , který nabízí webový prostor zdarma (většinou i s e-mailovou adresou rovněž zdarma) – menší datový prostor a přípona poskytovatele v názvu domény, případně zobrazování reklamy poskytovatele.

Při tvorbě webové prezentace, je třeba mít na paměti, pro koho má být určena. V případě firemních webů je cílovým uživatelem většinou zákazník (ať už potenciální nebo stávající).
Každý zkušený obchodník ví, co jeho zákazníky zajímá a jakou informaci nejčastěji potřebují. To je asi nejlepší vodítko, kterého je možné se držet.
Je však třeba myslet i na to, že zákazník, který hledá, se většinou nespokojí jen s jedinou nabídkou. Naopak, chce mít možnost porovnání.
Úspěšná webová prezentace je proto taková, která dokáže něčím zaujmout.

Prvky na stránkách

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ
Tento poměrně jednoduchý prvek může být velmi užitečnou pomůckou pro majitele webové prezentace. Sděluje mu, jak velký je o jeho stránky zájem. Z toho lze vyvodit, zda stojí za úvahu firemní web rozšířit nebo bude nutné ho nějakým způsobem změnit.
Nicméně je tento prvek na ústupu a nejen na firemních webech se instalují statistiky s pokročilými funkcemi, např. Google analytics, přičemž i webhostingy pro své weby nabízejí statistiky z weblogů.

KLÍČOVÁ SLOVA
Na internetu je možné hledat dvěma způsoby. Buď v tzv. katalozích (např. Seznam.cz, Atlas.cz a další), kde je třeba své stránky předem zaregistrovat a nebo pomocí fulltextového vyhledávání. V tomto případě je registrace prováděna roboty. Ti průběžně procházejí dostupné webové stránky a registrují jejich obsah. Pokud jsou do stránky umístěna tzv. klíčová slova, řídí se i podle nich. Výběr těchto slov je dobré předem uvážit. Při vzniku prezentace je samozřejmostí tyto webové stránky do vyhledávačů registrovat. Základní SEO úpravy jsou již zapracovány při vzniku webu. Práce s klíčovými slovy a jejich modifikace pro vyhledávače je však běh na dělší trať, výsledky se zde nedostavují ze dne na den.

ANKETY a další prvky (dotazníky aj.)
Prostřednictvím dalších prvků můžete aktivněji komunikovat s návštěvníky stránek.

Ceny ???
 • velmi příznivé oproti velkým profesionálním firmám
 • další služby, tvorba grafiky, tvorba prezentací (html, PowerPoint …), aktualizace webových stránek a údržba on-line obsahu
 • vše záleží na dohodě, sdělte mi své požadavky a představy a určitě se domluvíme.

Registrace do vyhledávačů je zahrnuta v ceně prezentace. Uvedené ceny samozřejmě nezahrnují ceny domén a webhostingu, ten neposkytuji, klientům však poradím a technicky méně zdatným zařídím podle jejich požadavků.


V čem mám prsty …
www.silites.cz www.distyksaurus.com shop.mamutglue.cz www.umenivkotveni.cz Shop.umenivkotveni.cz www.lewisie-zp.cz Objednavky.denbraven.cz www.krnovaci.cz www.rozdavamekola.cz